yêu tà trong Tiếng Anh là gì?

yêu tà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu tà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu tà

    * dtừ

    demons, evil spirits