yêu kiều trong Tiếng Anh là gì?

yêu kiều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu kiều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu kiều

  * ttừ

  charming, graceful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu kiều

  * adj

  charming, graceful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu kiều

  charming, graceful