yêu trảm trong Tiếng Anh là gì?

yêu trảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu trảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu trảm

    * dtừ

    cut in half (ancient punishment)