yêu vụng trong Tiếng Anh là gì?

yêu vụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu vụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu vụng

    * dtừ

    love secretly