yêu cầu trong Tiếng Anh là gì?

yêu cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu cầu

  to ask; to require; to request; to expect; to demand; to petition

  x yêu cầu người ta bố trí cho y một căn phòng nhìn ra biển x asked to be moved to a room with a sea view

  tôi làm vậy là do cô ta yêu cầu i did it at/on her request

  request; requirement; demand

  ông có yêu cầu gì đặc biệt thì cứ cho tôi biết! if you have any special requests, just let me know!

  chương trình truyền hình theo yêu cầu television on demand

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu cầu

  * verb

  require, ask

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu cầu

  requirement; to ask, request, require