yêu tha thiết trong Tiếng Anh là gì?

yêu tha thiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu tha thiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu tha thiết

    * nđtừ

    passion