yêu đào trong Tiếng Anh là gì?

yêu đào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu đào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu đào

    * dtừ

    tender peach; beautiful girl

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu đào

    tender peach, beautiful girl