triệt trong Tiếng Anh là gì?

triệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt

    to remove; to suppress; to exterminate; to withdraw (troop)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • triệt

    to remove, suppress, exterminate, withdraw