triệt thoái chiến lược trong Tiếng Anh là gì?

triệt thoái chiến lược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt thoái chiến lược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt thoái chiến lược

    strategic withfrawal