triệt quân trong Tiếng Anh là gì?

triệt quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt quân

    * dtừ

    demilitarization

    * ngđtừ

    demilitarize