triệt hoán trong Tiếng Anh là gì?

triệt hoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt hoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt hoán

    to change, replacemnet