triệt tia lửa trong Tiếng Anh là gì?

triệt tia lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt tia lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt tia lửa

    * dtừ

    spark-arrester