gấp ba trong Tiếng Anh là gì?

gấp ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gấp ba

  * phó từ trebly

  * ttừ

  triplex, triple, trine, treble

  * ttừ, phó từ

  threefold

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gấp ba

  three times