gương trong Tiếng Anh là gì?

gương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gương

  glass; looking-glass; mirror

  sửa tóc trước gương to do one's hair before the glass

  example; model; pattern

  con đang nêu gương xấu cho em con rồi đấy you're setting your little brother a bad example

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gương

  * noun

  mirror; glass; looking-glass

  sửa tóc trước gương: to do one's hair before the glass example; model; pattern

  theo gương người nào: to take pattern by someone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gương

  (1) mirror; (2) example, pattern, model