gương sen trong Tiếng Anh là gì?

gương sen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương sen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gương sen

  * địa phương

  lotus seed-pod

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gương sen

  (tiếng địa phương) Lotus seed-pod

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gương sen

  lotus seed-pod