gương mẫu trong Tiếng Anh là gì?

gương mẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương mẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gương mẫu

  model; exemplary

  người chồng gương mẫu exemplary/model husband

  học trò/nhân viên gương mẫu model pupil/employee

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gương mẫu

  * adj

  exemplary

  người chồng gương mẫu: an exemplary husband

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gương mẫu

  (good) example, exemplary, model