wideband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wideband

  * kỹ thuật

  băng rộng

  dải rộng

  dải tần rộng

  toán & tin:

  băng tần rộng

  dải (tần) rộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wideband

  Similar:

  broadband: responding to or operating at a wide band of frequencies

  a broadband antenna