wideband repeater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband repeater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband repeater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband repeater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband repeater

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chuyển tiếp dải rộng

    bộ lặp băng (thông) rộng