wideband interference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband interference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband interference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband interference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband interference

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhiễu dải rộng