wideband switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband switching

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển mạch dải rộng