wideband ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband ratio

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tỷ số dải rộng