wideband amplification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband amplification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband amplification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband amplification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband amplification

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khuếch đại băng rộng

    sự khuếch đại dải rộng