wideband isdn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband isdn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband isdn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband isdn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband isdn

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ISDN dải rộng