wideband/broadband (wb/bb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband/broadband (wb/bb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband/broadband (wb/bb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband/broadband (wb/bb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband/broadband (wb/bb)

    * kỹ thuật

    băng rộng