wideband circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband circuit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạch dải rộng (linh kiện)