wideband receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband receiver

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy thu dải rộng