wait on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wait on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wait on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wait on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wait on

  Similar:

  serve: work for or be a servant to

  May I serve you?

  She attends the old lady in the wheelchair

  Can you wait on our table, please?

  Is a salesperson assisting you?

  The minister served the King for many years

  Synonyms: attend to, attend, assist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).