waiting time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waiting time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waiting time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waiting time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waiting time

  * kinh tế

  thời gian chờ đợi

  thời gian đợi

  * kỹ thuật

  thời gian đợi (máy điện thoại)