tor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tor.

Từ điển Anh Việt

 • tor

  /tɔ:/

  * danh từ

  núi đá nhọn; mỏm núi, ngọn núi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tor

  * kỹ thuật

  ngọn núi

  mỏm núi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tor

  a prominent rock or pile of rocks on a hill

  a high rocky hill