torpids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torpids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torpids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torpids.

Từ điển Anh Việt

  • torpids

    /'tɔ:pidz/

    * danh từ số nhiều

    cuộc đua thuyền đầu mùa (ở trường đại học Oc-phớt)

    thuyền đua