torreon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torreon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torreon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torreon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • torreon

    a city in northern Mexico to the west of Monterrey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).