tie truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn neo (nối, liên kết)