tie pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie pad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie pad

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bản đệm đàn hồi