tie-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie-bed

    * kỹ thuật

    lớp balat