tie-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-bar.

Từ điển Anh Việt

 • tie-bar

  /'taibɑ:/

  * danh từ

  thanh nối

  (ngành đường sắt) tà vẹt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tie-bar

  * kỹ thuật

  dây kéo

  thanh giằng

  thanh kéo