tie-ins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-ins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-ins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-ins.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie-ins

    * kinh tế

    sự buộc chìm

    sự liên kết