tie-pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-pin.

Từ điển Anh Việt

  • tie-pin

    * danh từ

    kẹp ca vát, ghim cài cà vạt