tie rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tie rod

  * kỹ thuật

  bulông neo

  rô tuyn

  thanh kéo

  xây dựng:

  cần nối

  thanh kéo kẹp

  hóa học & vật liệu:

  thanh liên kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tie rod

  either of two rods that link the steering gear to the front wheels