tie-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-on.

Từ điển Anh Việt

  • tie-on

    * tính từ

    có thể buộc được (về một nhãn hiệu )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tie-on

    fastened by tying on

    tie-on labels