tie pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tie pile

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cọc kéo