tie trunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie trunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie trunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie trunk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tie trunk

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đường trục liên kết

  trục kết nối

  điện lạnh:

  đường trung chuyển nối

  trung kế nối