ticket day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticket day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticket day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticket day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ticket day

  * kinh tế

  ngày trao thẻ chứng khoán

  ngày chuẩn bị giao nhận

  ngày khai báo tên

  ngày thứ hai kết toán