swinging choke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging choke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging choke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging choke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swinging choke

  * kỹ thuật

  cuộn cản lọc

  điện lạnh:

  bộ điện kháng dao động

  cuộn cản dao động

  điện:

  cuộn cản lắc

  cuộn cản rung

  cuộn kháng bão hòa