supply voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supply voltage

  * kỹ thuật

  điện áp nguồn

  điện lạnh:

  điện áp cung cấp

  xây dựng:

  điện thế cung cấp