supply per house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply per house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply per house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply per house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supply per house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cấp liệu theo giờ