supply network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supply network

  * kỹ thuật

  đường cấp nước chính

  hệ thống điện lực

  lưới điện

  lưới điện chính

  mạng cấp điện

  mạng điện

  mạng điện chính

  mạng lưới cấp nước chính

  điện:

  nguồn điện chính

  nguồn điện lưới

  mạng điện năng

  cơ khí & công trình:

  mạng lưới cung cấp