supply shock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply shock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply shock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply shock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supply shock

    * kinh tế

    cơn sốc cung

    đột biến trong cung