supply vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supply vessel

  * kỹ thuật

  tàu cung ứng

  tàu hỗ trợ

  hóa học & vật liệu:

  tàu cung cấp

  giao thông & vận tải:

  tàu tiếp tế (kiểu tàu)