supply school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supply school

    * kinh tế

    trường phái (kinh tế) trọng cung