spew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spew.

Từ điển Anh Việt

 • spew

  /spju:/

  * danh từ

  cái nôn ra, cái mửa ra, cái thổ ra

  * động từ

  nôn ra, mửa ra, thổ ra ((cũng) spue)

  * nội động từ

  chúc nòng (súng) (vì bắn nhanh quá) ((cũng) spue)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spew

  * kinh tế

  ép

  sự ép

  sự trào ra

  trào ra

  * kỹ thuật

  đẩy ra

  rìa bờm

Từ điển Anh Anh - Wordnet